За насУслуги и цениКлиентиКонтакти

Предлагаме писмени преводи на фирмени документи (счетоводни и банкови документи, официална кореспонденция, бизнес оферти), на официални и лични документи (дипломи, свидетелства за съдимост, свидетелства за сключен граждански брак, актове за раждане и др.), както и превод на всички видове художествена и специализирана (техническа, юридическа, медицинска) литература. Нашите преводачи имат значителен опит и владеят know-how за превод в областта на правото, въздухоплаването, железопътния транспорт, както и на официални документи на Европейския съюз. Натрупаният опит на агенцията като доставчик на Европейската комисия и Европейския парламент е гаранция, че преводите се извършват коректно при спазване на възприетата терминология, като се отчитат особеностите на административния език.

Преводаческа агенция ФОРУМ 1999 извършва легализация на официални документи съгласно изискванията и стандартите на МВнР. Легализацията представлява заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. В предмета на дейността на агенцията се включват:

 • Заверки и легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции
 • Заверки на документи в чуждестранни посолства и консулски представителства в Р. България
 • Заверки на официални документи с АПОСТИЛ от Консулски отдел на МВнР
 • Заверки от Консулски отдел на преводи, изготвени от заклети/лицензирани преводачи на фирмата. • Симултанен превод на конференции, симпозиуми, семинари с осигуряване на екипи преводачи и необходимата техника за превод и озвучаване.
 • Консекутивен превод при срещи на високо ниво, бизнес срещи, презентации и семинари.
 • Лицензиран превод пред държавни и съдебни институции, при изповядване на сделки пред нотариус и др.
 • Придружаване на чуждестранни лица или на български клиенти в страната и чужбина.
Фирмата осигурява цялостна организация на събития: конференции, семинари, презентации, бизнес-срещи. Това включва осигуряването на симултанен превод, наемането на зала и озвучителна и преводаческа система, всички необходими технически пособия за провеждане на събитието, изготвяне на информационни пакети за участниците; кетъринг и настаняване; развлекателни мероприятия; екскурзоводски услуги.Езикови групи

 

Стандартен
/след 2 работни дни/

Бърз
/за следващия работен ден/

Експресен
/за същия работен ден/

Устен превод /консекутивен/

ПЪРВА ГРУПА
английски, немски, френски, руски

бланкови

10.00 лв/стр.

12.00 лв/стр.

16.00 лв/стр.

40.00 лв./час

 

договори, нотариални актове и др.

12.00 лв/стр.

14.00 лв/стр.

18.00 лв/стр.

медицински, технически, силно специализирани

14.00 лв/стр.

16.00 лв/стр.

20.00 лв/стр.

ВТОРА ГРУПА
италиански, испански, гръцки, турски, румънски

бланкови

14.00 лв/стр.

16.00 лв/стр.

20.00 лв/стр.

60.00 лв./час

 

договори, нотариални актове и др.

16.00 лв/стр.

18.00 лв/стр.

22.00 лв/стр.

медицински, технически, силно специализирани

18.00 лв/стр.

20.00 лв/стр.

24.00 лв/стр.

ТРЕТА ГРУПА
чешки, полски, македонски, унгарски, украински, словашки, холандски, словенски, сърбо-хърватски

бланкови

16.00 лв/стр.

18.00 лв/стр.

22.00 лв/стр.

60.00 лв./час

 

договори, нотариални актове и др.

18.00 лв/стр.

20.00 лв/стр.

24.00 лв/стр.

медицински, технически, силно специализирани

20.00 лв/стр.

22.00 лв/стр.

26.00 лв/стр.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА
шведски, норвежки, датски, финландски, португалски

бланкови

18.00 лв/стр.

20.00 лв/стр.

24.00 лв/стр.

70.00 лв./час

 

договори, нотариални актове и др.

20.00 лв/стр.

22.00 лв/стр.

26.00 лв/стр.

медицински, технически, силно специализирани

22.00 лв/стр.

24.00 лв/стр.

28.00 лв/стр.

ПЕТА ГРУПА
арабски, иврит, китайски, японски

по договаряне

  • Обикновена поръчка - превод до 7 преводачески страници за срок 48 часа от възлагането на поръчката
 • Бърза поръчка - превод до 7 преводачески страници за срок 24 часа от възлагането на поръчката
 • Експресна поръчка - 1 преводаческа страница за 3 часа


Забележки:
1. Агенцията си запазва правото да променя горните тарифи съобразно спецификата на конкретния текст и срока на изпълнението му.
2. Цената се изчислява на основание на преведения текст, а не на основание на текста-първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с шпации (по БДС) или на 1500 знака без шпации (според ЕС стандартите). Тя се изчислява по следния начин при:
БДС: Tools/Word count/Characters (with spaces), като разделите резултата на 1800
ЕС стандарт: Tools/Word count/Characters (no spaces), като разделите резултата на 1500